Intézményünk

2021 Júniusi klubfoglalkozások:

 

Június 8. 13 órától Újranyitó a Segítő Kéz nappali ellátásán. Új vezetőnő és kollégák bemutatkozása. Kvíz- totó eredményhirdetés. 14 órától ebéd, élőzenés –táncos mulatság. Mindenkit szeretettel várunk. Kérjük részvételi szándékát június 4-ig jelezze felénk személyesen vagy a lenti telefonszámon!

 

Június 15. Zenés délután Ayalával . Humorista ,gitáros énekes, rendőr .

 

Június 22. Kirándulás Hatvanba a Grassalkovich kastélyba.  

 

Június 29. Dr. Laber András úti beszámolója Délnyugat-Afrikáról.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

Szenior Örömtánc: minden szerdán 9 órától Varga Edit okleveles szenior örömtánc oktató tart órát, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket, folyamatosan lehet csatlakozni. Részvételi díj: 500 Ft

A klubfoglalkozások kedden 14 órakor kezdődnek, az ettől eltérő időpontot mindig egyeztetjük és jelezzük a programban!

A klubfoglalkozások ingyenesek, az ettől eltérő eseteket (pl. kirándulás, táncos mulatság) mindig egyeztetjük!

A klubfoglalkozások Magyar u. 1-ben vannak, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményben, ettől eltérő helyszínt mindig egyeztetjük és jelezzük a programban! 

Meridián torna: minden hétfőn és csütörtökön 8:30-9:00.

Idősmozgató torna: minden hétfőn és csütörtökön 9:00-10:00.

Minden nap, a nyitvatartási időben, rendelkezésre állnak különböző egészségmegőrző felszerelések, amiket az intézmény dolgozói segítségével igénybe lehet venni, ilyen pl. a vérnyomásmérő, a bioptron lámpa, masszírozó készülék, szobabicikli.

Egyéb ötleteikkel, javaslataikkal, kéréseikkel, kívánságaikkal forduljanak bizalommal hozzánk!

A foglalkozásokra, programokra a klubtagok szállítása, kérés esetén megoldható!

 

Elérhetőségünk:

Segítő Kéz: 597-000, 597-001

Egger Ica: 06/30-604-1772

Á L L Á S

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 8 órában szociális gondozót keres.

Jogosítvány előny.

Végzettség nem feltétel, de empátia, idősekkel való jó kapcsolat teremtés igen!

06 30- 661 3089 számon lehet az intézményvezetőt hívni.

Állampapír befektetés díjmentesen és kényelmesen otthonról?
Már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyithatnak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már 30 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.
Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

 


Tisztelt Ellátottunk!

Az Intézmény új vezetőjeként az a feladat hárult rám, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve hozzak olyan döntéseket, amelyek az Önök egészségét védik, de figyelembe veszik a fokozott igényt a segítségre.

Szeretném biztosítani Önöket, hogy szolgáltatásunk még jobb színvonalon, és az Önök kéréseit, javaslatait elfogadva segítséget tudjon nyújtani. A személyes kapcsolatok lehetősége most nagyon lecsökkent, és ez nyilván megterhel mindenkit, Húsvétra készülve ez különösen nehéz mindannyiunknak.

Szeretném, ha a munkatársainkkal együtt segíthetnénk ezekben a nehéz pillanatokban, akár lelkileg, akár fizikálisan.

Kérem, forduljanak bátran hozzánk, segítünk a bevásárlásokban, gyógyszerkiváltásban, étkezés-szállításban továbbra is, és telefonon, emailen elérhetők vagyunk. Ha tudnak más olyan családot, aki karantén és egyéb betegség miatt rászorul, kérem, jelezzék felénk.

Ez az időszak remélem, arra tanít bennünket, hogy igazán figyeljünk egymásra, vegyük észre a szükségben levőt, és önzetlenül segítsünk!

A Húsvét fényével kívánok mindenkinek jó egészséget, áldott Ünnepeket!

Kérem, olvassák el figyelmesen a ránk vonatkozó jogszabályokat, amit kormányunk legutóbb márc. 13. án kihirdetett:

A koronavírus fertőzés további terjedésének megakadályozása kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. február 8-án kiadott Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben alapján 2020. február 8-től kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról a 80/2021.(II.22.) Kormányrendeletben döntött.

A fenti eljárásrend alapján az alábbiakról intézkedem:

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatást a továbbiakban is biztosítjuk, azonban szükséges mind az igénybe vevők, mind a szolgáltatást nyújtók részéről a találkozások alkalmával az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

A vészhelyzet időtartama alatt a személyes találkozásokat minimalizálni kell.

Továbbra is biztosítjuk a gyógyszerfelíratást és kiváltást, bevásárlást.

A szociális étkeztetést igénylőknek a meleg étkezést, az ételt a kapura akasztva helyezzük el.

A közvetlen kapcsolatot igénylő ellátási formákat (fürdetés, takarítás) jelen helyzetben mind az ellátott, mind a gondozó vírusmentességének megőrzése érdekében nem tudjuk biztosítani.

Ha  az igénybe vevő igazoltan fertőzött, vagy tünetei vannak, azonnal értesíteni kell az intézményt, és  a népegészségügyi hatósággal együtt felmérni a segítség lehetőségeit.

Az intézményünk dolgozóinak nagy része még nincs beoltva, és ezért különösen fennáll a veszély a fertőződésre, illetve a fertőzés tovább adására, ezért is különösen szeretnénk időseink egészségére vigyázni.

Jelen eljárásrend Húsvétig van érvényben.

 

Etyek, 2021. március 23.

Együttműködését megköszönve,

Tisztelettel:

Illés-Tóth Anna

intézményvezető

06 /30 6613089

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság - hátrányos megkülönböztetés   Tovább ►
Egyenló Bánásmód Hatóság - diszkrimináció elleni küzdelem Tovább ►

Intézményünk a szociális munka keretében komplex segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokat igénybevevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott  segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. 

Az intézmény általános céljai:

• A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó – segítségnyújtás.

• Valós szükségleteken alapuló, célzott  ellátások biztosítása.

• A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása.

• A szakfeladatok munkájának összehangolása, koordinálása.

• A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.

• Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása.

• Közösségi programok szervezésével és biztosításával a generációk közötti kapcsolat javítása

Az intézmény szakfeladatai:

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. Biztosítjuk továbbá a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését. tovább►

 

Nappali ellátás
elsősorban tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára a családi- és társas kapcsolatok megőrzésének elősegítése, új kapcsolatok kialakítása. tovább►

Házi segítségnyújtás
személyes gondoskodás azokról az időskorú személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról a fogyatékos emberekről, szenvedélybetegekről, vagy pszichiátriai betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek. tovább►

Szociális étkeztetés

azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.
A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi. tovább►

Családi Bölcsőde

a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának,bölcsődei ellátásának keretében  biztosított formája. Célja, hogy az ellátást igénybe vevő szülőknek lehetővé tegyük, hogy munkát vállalhassanak, megoldva kisgyermekük napközbeni felügyeletét. Családi bölcsődénk 7 fő, 1,5-3 éves korú kisgyermek ellátásáról kíván gondoskodni, amihez a személyi és tárgyi feltételek adottak. tovább►

Gyermekjogi - és Ellátott-jogi képviselők

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. tovább►