Nappali ellátás

 

06/30-604-1772 és 06/20-490-2995

 

Megtalál minket a FACEBOOK-on is: SEGÍTŐ KÉZ IDŐSEK KLUBJA 

 

Nappali ellátás

 

A szolgáltatás célja: elsősorban tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára a családi- és társas kapcsolatok megőrzésének elősegítése, új kapcsolatok kialakítása. Ennek legfontosabb eszköze a mentális segítségnyújtás, a közösségi (csoport) munka és az egyéni gondozás. Ennek részeként az ellátásban részesülők számára

• kulturális programokat

• életvitelre vonatkozó tanácsadást, életvezetés segítését,

• egészségügyi felvilágosítást,

• tisztálkodási lehetőséget,

• vérnyomás-, vércukormérést,

• kirándulások, szabadidős programok szervezését,

 nehezen mozgó idősek gépkocsival történő klubba -, ill. hazaszállítása,

• segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében, szociális ügyintézést biztosít az intézmény.

A klubban minden héten mozgást segítő tornát tartunk, amit  rendszeresen 10-15 fő látogat. Ezt a programot kizárólag hölgyek veszik igénybe. Heti rendszerességgel klub összejövetelt tartunk, amit igyekszünk a helyi lehetőségekhez valamint az évszakokhoz, közelgő ünnepekhez igazítani. Napközben lehetőség nyílik televízió nézésre, különféle társasjátékok  használatára valamint az előfizetett napi –és heti lapok illetve házi könyvtárunk olvasására. Komoly hanglemez gyűjteménnyel büszkélkedhetünk, ami szintén kedvelt időtöltés ellátottaink körében. Lehetőség van internet hozzáférésre, számítógép használatra.

Minden évben méltó módon emlékezünk meg az Idősek Napjáról valamint a Karácsonyról. Ezeken az eseményeken vendégül látjuk más szolgáltatásunkat igénybevevő időskorú ellátottjainkat is.

Munkánk során a gondozottainkat körültekintően, személyre szabottan, állapotuknak megfelelően látjuk el. Törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig megőrizzék aktivitásukat. Gondoskodásunk során olyan légkört alakítunk ki, ami óvja őket az elmagányosodástól és a lelki leépüléstől. Igyekszünk megakadályozni, hogy klienseink az elszigetelődés és a kirekesztettség állapotába kerüljenek.

Szabadidős programok:sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, rendezvények, ünnepek megtartása.

Intézményünk adottságait kihasználva gyakran szervezünk tavasztól őszig szalonna sütést a kertben kialakított tűzrakó helyen. Minden kedden klub délutánt tartunk, amit igyekszünk hasznos és élvezetes programokkal megtölteni. Gyakorta hívunk ezeken a napokon külső előadó személyt így sikerül könyv bemutatót, egészségmegőrzésről, természet gyógyászatról szóló előadást szerveznünk. Mindig számíthatunk körzeti megbízottjainkra, akik előadást, bemutatót tartanak az időseknek a betöréses lopások megakadályozására.

Egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, mentális gondozás. Rendszeresen fogadjuk ingyenes látás – és hallásszűrő cégek  jelentkezését. Örömmel biztosítunk helyet önszerveződő csoportok részére, így állandó összejöveteleit nálunk tartja a Borostyán Nyugdíjas Klub is.

Lehetőség van a személyi higiénéről való gondoskodásra, tágas zuhanyzót, hajszárítót vehetnek igénybe az ellátottak. Nagy kapacitású mosógépben ruhanemű tisztítására is van mód. Társalgó szobánkat otthonosan rendeztük be, igyekszünk barátságos hangulatot teremteni a környezettel is, hogy csökkentsük az intézményi megjelenést.

Kapcsolattartásra az intézmény vezetékes telefonján van mód: 22/ 597-000

A nappali ellátás igénybe vehető hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken pedig 8-14 óráig.

 

Nyomtatványok  

Megállapodás  Letöltés ►
Nyilatkozat alapszolgáltatás igénybevételéről Letöltés ►
Nyilatkozat adatkezelésről Letöltés ►
Egészségügyi igazolás és jövedelemnyilatkozat Letöltés ►
Látogatási és eseménynapló Letöltés►