Szociális étkeztetés

Szilágyiné Ánosi Éva
06/30-661-5229
 

Étkeztetés:

 

A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.

A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.

Az ebéd előállítása munkanapokon az Önkormányzattal szerződésben álló Bacchus Bt-n keresztül történik az Önkormányzat fenntartásában lévő étteremben. ( 2091 Etyek Körpince köz 6.)

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a rászorult személyek munkanapokon, naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez hozzájussanak.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elvitelének lehetővé tételével,

c) lakásra szállításával.

Az étkezés minden munkanap 12- 13.30 között igénybe vehető, csere éthordó biztosítása szükséges.

 

Nyomtatvány

Megállapodás Letöltés ►