Családi bölcsőde


Horváthné Tóth Katalin
06/30-9131359

 

  Itt is megtalál minket: Családi Bölcsőde Facebook oldala

Családi bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának,bölcsődei ellátásának keretében  biztosított formája. Célja, hogy az ellátást igénybe vevő szülőknek lehetővé tegyük, hogy munkát vállalhassanak, megoldva kisgyermekük napközbeni felügyeletét. Családi bölcsődénk 7 fő, 1,5-3 éves korú kisgyermek ellátásáról kíván gondoskodni, amihez a személyi és tárgyi feltételek adottak.  A családi bölcsőde az alapellátáson túl nem tervez egyéb szolgáltatást. Sajátos nevelési igénnyel bíró  kisgyermek ellátását nem tudjuk vállalni. Az ellátásunkat igénybevevő családoknak nyújtunk segítséget abban, hogy gyermekeiket egy biztonságot nyújtó, kis létszámú –maximum 7 fő-, családias környezetben helyezhessék el. A családi bölcsődénk fő minőségi célkitűzése, hogy a hozzánk érkező gyermekek egyénre szabott, szeretetteljes gondoskodásban részesüljenek és azt a derűs, biztonságot nyújtó, nyugalmas légkört tapasztalják meg, amit otthon megszoktak. Emellett az egyénre szabott fejlesztő foglalkozások hatására testük, személyiségük megfelelőképpen fejlődjön. Kiemelt feladatunknak tekintjük a környezettudatosságra és az egészséges életmódra nevelést, magyar nyelv megszerettetését, a testmozgást, a zenei- és művészeti nevelést, a helyes táplálkozási szokások elsajátítását, az érzelmi fejlesztést és szocializálódást.

  A gyermekek korának és személyiségének figyelembe vételével látjuk el feladatunkat, tiszteletben tartva a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét A családban nevelkedő gyermekek számára nyújtunk életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkezést és bátorítjuk önálló kezdeményezéseiben. A családi bölcsőde alacsony csoportlétszáma feltétlen előnyt jelent a gondjainkra bízott gyermekek számára mert lehetővé teszi:

1.                  az egyénre szabott foglalkozást,

2.                  a differenciált fejlesztést,

3.                  az egyéni igények és szükségletek figyelembevételét,

4.                  az egyéni fejlődési ütem fokozott figyelembevételét,

5.                  a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermekközösségben,

6.                  családias körülmények megkönnyítik a szülőtől való elszakadást.

Működési célunk, hogy

-              a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak.

-              családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá. Célunk, hogy a bölcsődébe járó gyerekek részére biztosítsuk a harmonikus testi-lelki fejlődés feltételeit.

-              lehetőséget biztosítsunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez

Feladatunkat a Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramjában foglaltak alapján végezzük.

Szakmai helyzetelemzés:

A családi napközi szolgáltatás 2013. évi bevezetésének célja volt, hogy az Önkormányzat szélesítse a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézmény-hálózatot, alternatív ellátási formát biztosítson a bölcsődés korú gyermekek számára, elősegítse a kisgyermekes szülők, főként az anyák munka világába történő visszalépésének lehetőségét, és erősítse a szociális hálót. A szolgáltatás nagy sikerrel működik, a törvényi változások kapcsán családi napközink 2017. január 1-től családi bölcsődeként működik tovább.

Nyomtatványok:                              

Családi Naközi Házirend Tovább ►
Felvételi adatlap  Tovább ►
Jövedelemnyilatkozat  Tovább ►
Megállapodás Tovább ►
Törzslap Tovább ►