Történetünk

Elődintézményünk a 70-es évek elején kezdett el működni Nyugdíjasok Klubja néven az Alcsúti úton, a mai könyvtár helyén, ami azelőtt bikaistálló volt. A 80-as évek elején Öregek Napközi Otthona/ÖNO/ alakult a Hősök tere 11 sz. alatt a régi kocsma majd mozi épületében ahol az akkori ellátottak számára napi háromszori étkezés volt biztosítva. A hatalmas teremben szövéshez használt eszközök voltak találhatók ,mert a klubtagok reggeltől délutánig szorgoskodtak és ha napközben elfáradtak akkor  a pihenőben, - ahol 6 heverő állt - megpihenhettek majd kártyázhattak , olvashattak,tv-t nézhettek,sakkozhattak, énekelhettek, zenét hallgathattak vagy beszélgethettek délutánig. Ebédet már ekkor is biztosítottak otthonukban, az intézménybe bejönni nem tudók számára , sőt házi gondozás is működött.

A 80-as évek második felében megalakult az Egyesített Szociális Intézmény /ESZI/ .Az intézmény a Magyar u.1sz.alá, mai helyére  költözött és három ellátási forma jött létre az idősek számára: Házi segítségnyújtás,  nappali ellátás ( Idősek Klubja ), szociális étkeztetés.

1997-ben a gyermekvédelmi törvény hívta életre a gyermekjóléti szolgálatokat.  Etyeken kezdetben önálló családgondozó kezdte meg a munkát, akkor még függetlenül az Egyesített Szociális Intézmény feladataitól.

2000. január 1-vel a  környező 6 település önkormányzata Társulást alakított, kezdetben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatellátására Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás néven. Változás 2007-ben következett be, amikor a Segítő Kéz Szociális Központ beintegrálódott a Társulásba és immár a környező településeken is ellátta a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgálat feladatait.

Az intézmény épületének felújítására, új szolgáltatás bevezetésére komoly pályázati forrást biztosítottak. Az építkezés ideje alatt a Széchenyi utcai 2db  önkormányzati bérlakásban működött az intézmény.

A Társulás 2012. december 31-i megszűnését követően 2013. január 1-től, mint Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény  biztosítjuk Etyek lakosainak az ellátást.