Család és gyermekjóléti szolgálat

Intézményünk elkötelezett abban a törekvésben, hogy kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekeink védelmét és a családok segítését.  Ezen feladatok közé tartozik a gyermeki jogokról való tájékoztatás, hivatalos ügyek, támogatások intézésének segítése. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, ill. ezen ellátások megszervezésében, elérésében támogatás nyújtása. Szabadidős programok szervezése (klubok, szakkörök, táborok), válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása. Óvodával, iskolával és a szülőkkel szoros együttműködés fenntartása.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

Egyrészt a veszélyeztetettség megelőzése érdekében feladatunk a veszélyeztetettség észlelése és a jelzőrendszer működtetése. A helyzet feltárása, megoldási javaslat készítése, az együttműködés fenntartása a jelzőrendszeri tagokkal ( Család és Gyermekjóléti Központ, Köznevelési intézmények, (Bölcsöde, óvoda, iskola,) Egészségügy, Rendőrség, Kormányhivatal, Pártfogó felügyelő, Egyesületek, Alapítványok).

Másrészt a veszélyeztetettség megszűnése érdekében feladatunk a gyermek és a család problémáinak rendezése szociális munkával. Foglalkozunk ilyenkor a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásával, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésével különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat látunk el.

A családsegítés:

Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése. Családon belüli működészavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése, kríziskezelés, valamint közösségfejlesztő programok szervezése. Munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik támogatása, ill. tanácsadás nyújtása számukra.

Milyen formában segítünk?

Egyéni vagy családi tanácsadással, konzultációkkal, Önhöz v. családjához való kilátogatással, hosszabb távú szociális és/vagy pszichológiai segítségnyújtással, szükség esetén egyéb szakértők ill. segítők (pszichológus, családterapeuta, idősgondozó, közösségi gondozó, segélyszervezetek stb.) bevonásával.