Tanyagondnoki szolgálatunk segítségével Dávidmajort Etyek Nagyközség életébe tudjuk integrálni, az ott élők életfeltételeinek javításával, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutásával a szociális alapellátások kiépítésének elősegítésével, a közösség fejlesztésével. A mindennapokban a gyermekek szállításával, az idősek szállítása az orvosi vizsgálatra, osztálykirándulás, és természetesen más ügyintézésben való közreműködésben nyújtunk mindenkinek segítséget.

A Segítőkéz sok adományt közvetít Dávidmajoriaknak, célzottan keressük meg kinek mire van szüksége. A Caritasszal, és más támogató civil egyesülettel igyekszünk koordinálni a hatékony segítséget.

A Családsegítő csapata elsősorban a családok problémáiban nyújt segítséget, ami lehet: anyagi természetű, válság vagy családi krízisek; válás, költözés, függőség, gyász, betegség, szülő elvesztése.

Gyermekeink testi –lelki védelme mindannyiunk számára fontos, ezért feladatunk, hogy az óvodával, iskolával és a szülőkkel szoros együttműködésben tudjunk maradni.

Tanyagondnok: 

Horváth János: 06-20-620-1872

Mile József: 06-70-203-0297

Tanyagondnoki busz menetrend