A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani. A feladat ellátását az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.

Az étkezés minden munkanap 12- 13.30 között igénybe vehető, csere éthordó biztosítása szükséges.

Az ebéd előállítása munkanapokon az Önkormányzattal szerződésben álló Bacchus Bt.-n keresztül történik az Önkormányzat fenntartásában lévő étteremben (2091 Etyek Körpince köz 6.).

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a rászorult személyek munkanapokon, naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez hozzájussanak.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően szervezhető:

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elvitelének lehetővé tételével,

c) lakásra szállításával.